Medlemsvillkor


MEDLEMSVILLKOR FÖR huskurslexikon.se
Vem som helst kan bli en medlem på huskurslexikon.se. Är du under 18 år måste du ha vårdnadshavares tillåtelse att bli medlem.

För att bli medlem på huskurslexikon.se måste du acceptera våra medlemsvillkor. Du är själv ansvarig att följa våra medlemsvillkor samt gällande svensk lagstiftning. Som medlem på huskurslexikon.se samtycker du till att huskurslexikon.se registrerar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL).

Som medlem godkänner att material som du lägger upp får spridas vidare via huskurslexikon.se. Du medger att inte du inte kommer presentera eller på annat sätt sprida material som kan uppfattas som stötande. huskurslexikon.se förbehåller sig rätten att bedöma vad som kan uppfattas som stötande. Som medlem godkänner du att huskurslexikon.se får lagra dina inloggningsuppgifter, meddelande och annat material för att huskurslexikon.se skall kunna samarbeta med polis och åklagare om oegentligheter uppdagas.

huskurslexikon.se har rätt att neka en enskild person medlemskap utan att ange orsak. huskurslexikon.se förbehåller sig rätten att granska medlemsprofiler, annonser, meddelanden och annat material som förekommer på huskurslexikon.se. Huskuren förbehåller sig även rätten att stänga av en medlem utan att ange orsak. I den händelse att lagrat eller spritt material kan uppfattas som brottsligt kommer huskurslexikon.se att till fullo samarbeta med svensk polis och åklagare. huskurslexikon.se förbehåller sig rätten att rensa material från användare som har passiva konton eller konton som konsumerar mycket data. huskurslexikon.se förbehåller sig rätten att ta bort material som upplevs som tveksamt, t.ex. om det kommer till supportens kännedom att en fil kan innehålla virus eller att en bild kan upplevas som stötande.

Följande är inte tillåtet:
huskurslexikon.se tar inget ansvar för att material som hämtas via sajten utan allt deltagande på sajten sker på egen risk. Om en medlem upptäcker material som inte är passande (innehåller virus eller liknande) är vi tacksamma om ni kan rapportera det till vår support så att vi kan ta bort material som är tveksamt.

huskurslexikon.se tillhandahålls efter bästa förmåga vilket inte innebär garantier för att den alltid kommer att vara tillgänglig.

huskurslexikon.se förbehåller sig rätten att uppdatera medlemsvillkoren med tiden och du som medlem är själv ansvarig för att hålla dig a jour om gällande medlemsregler.